Kontrola testovacích zařízení

ICT testery ve výrobě
Tento týden byla provedena kontrola výrobních testerů přímo ve výrobním závodě pro SMD osazování a testování výrobků. Naše společnost ELKYS servis s.r.o. vydala novou verzi SW RETest 3.4.2 pro testování výrobků, který umožňuje plnou automatizaci výroby ve spolupráci s robotickou rukou. Pět ze 14 ICT testerů bylo vyhrazeno pro toto automatické pracoviště. Instalací aktuálního softwaru jsme udělali další krok k plné automatizaci výroby Průmysl 4.0.