Jezdectví

Zabýváme se výcvikem a sportovní přípravou koní zejména pro parkurové skákání. Vše je vedeno v souladu s aktuálním fyzickým i psychickým stavem každého jedince a dle fáze, ve které se právě nachází. Základním pilířem je přirozená komunikace, která bývá k naší radosti již velmi často propojena se sportovní přípravou koní nejen v ČR, ale i ve světě. Skoková příprava je vedena pod zkušeným parkurovým jezdcem a trenérem Markem Javorským. Samozřejmostí je spolupráce s veterinářem, kovářem, zajištění fyzio i chiro ošetření a nastavení správné krmné dávky.

Motto: Miluješ-li koně, je to doživotně.