Testování kabelových svazků

Specifickou kategorií testování ve výrobě je testování kabelových svazků. Tato kategorie testů vyžaduje kromě standardního měření provádět i měření izolace, vodivosti a dalších parametrů, které jsou pro vyrobené kabelové svazky důležité. Vždy je třeba hledat kompromis mezi délkou testu a množstvím parametrů, které u kabelového svazku testujeme.

Naše ELKYS testery pro kabelové svazky splňují všechny požadavky kladené na spolehlivý test kabelového svazku v rámci výrobních procesů. Elektronika pro testování kabelových svazků je postavena na modulárním řešení společnosti ELKYS servis s.r.o., které umožňuje pomocí vyměnitelných modulů odhalit případné chyby v průběhu výroby kabelových svazků.