Uvedení výrobku na trh

Uvedeme si některé zákony, kterým je třeba vyhovět a které upravují uvádění výrobků na trh. Zejména zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Prohlášení o shodě
Jak získat prohlášení o shodě o označení CE
Legislativa spojená s uvedením vlastního výrobku na trh v ČR je poměrně složitá, nicméně v oblasti elektroniky a elektronických zařízení je jasně definována příslušnými normami a zákony, kterým je třeba vyhovět. Pokud se v této problematice neorientujete, neváhejte nás kontaktovat a my Vás provedeme až k Vašemu cíli – schválenému výrobku.

Většina elektronických zařízení spadá do kategorie stanovených výrobků – Elektrická zařízení nízkého napětí. Tuto kategorii zařízení řeší nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh.

Zde uvádíme některé základní normy, kterým bude pravděpodobně muset výrobek vyhovět:

  • EN 60335-1:2012 – Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky
  • EN 60335-2-29:2004 – Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií
  • EN 60529:1991 – Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)
  • EN 60598-1:2015 – Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
  • EN 60598-2-8:2013 – Svítidla – Část 2-8: Zvláštní požadavky – Ruční svítidla
  • EN 61187:1994 – Elektrická a elektronická měřicí zařízení – Průvodní dokumentace
  • EN 62368-1:2014 – Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky
  • použité zdroje:
    [1] Informační systém pro uvádění výrobků na trh