Historie

Trocha historie

Společnost vznikla přirozeným vývojem z prapůvodní komunity pageWEB (pageweb.cz), která byla sestavena v roce  2000 několika studenty z ČVUT, kteří se rozhodli podpořit neziskové projekty pro mentálně postižené klienty. Ve stejné době vznikla i česká pobočka ČHSO (České hnutí speciálních olympiád), jejímž úkolem je rozšiřovat základnu pro pravidelné a odborně vedené cvičení a sportování mentálně postižených klientů a také  Studio Oáza (nezisková organizace, která nabízí kulturní, vzdělávací a umělecké aktivity pro lidi s mentálním postižením). V rámci komunity pageWEB vznikly jedny z prvních webových stránek a offline propagačních materiálů, včetně databází klientů a software pro technickou podporu sportovních a kulturních akcí.

Vývoj a správa databázových aplikací pro neziskový sektor, návrh webových stránek a propagačních předmětů se postupem času stala hlavní náplní a zdrojem obživy jednotlivých členů komunity pageWEB. Čas plynul a ze studentů jednotlivých fakult ČVUT se stali odborníci v různých oblastech, od dopravy, radiotechniky, elektroniky, digitální zpracování obrazu až po jaderné inženýrství, kteří se během studia realizovali v renomovaných společnostech a získali bohaté zkušenosti. Jediným pravidlem komunity je, že všichni členové komunity se snaží se vývoj elektroniky brát jako zábavu.

Vývoj elektroniky a softwaru jde samozřejmě ruku v ruce s testováním výsledných produktů. Na testování se zaměřuje naše společnost a klade si za cíl většinu problémů a vývojových vad odhalit ještě před uvedením produktu na trh. Během předchozího působení v komunitě vývojářů si dovolujeme tvrdit, že máme dostatek zkušeností a znalostí, že dokážeme testovat i Vaše výrobky, takže nás neváhejte kontaktovat.