Kontrola v průběhu výroby (DUPRO)

Pro ověření kvality jednotlivých etap výrobního procesu, zajišťujeme kontroly při výrobě (DUPRO – During Production Check), kdy ve spolupráci s našimi externí konzultanty a testery posuzujeme výslednou kvalitu jednotlivých dílů, materiálů a kompletních produktů během výroby.

DUPRO testování palubní jednotky

Nedílnou součástí těchto kontrol vyrobených produktů je i zpětná vazba v podobě nápravných opatření, která vedou ke zlepšení nastavení jednotlivých parametrů výrobních testovacích pracovišť. Cílem těchto kontrol je v prvé řadě ověřit korektní chování výrobních testerů a upravit software, hardware a SW ovladače jednotlivých testovacích pracovišť tak, aby došlo ke zvýšení efektivity výroby daného produktu. Obvykle se jedná o zkrácení výrobního cyklu se zachováním kvality výroby.
Naše dohledové služby se provádějí na samostatném a na výrobě nezávislém pracovišti i v terénu již po výrobě 10% celkového množství produktů a to až do dokončení výroby posledního kusu daného výrobku. Testovací vzorky se posuzují podle předpisů, norem a smluvních ujednání určených objednatelem a výsledky jednotlivých měřících a testovacích protokolů podléhají samozřejmě NDA.